Tavaran vastaanotto-ohje

Kiitoksia tilauksestasi verkkokaupastamme! Tässä on LP Lakkapää Oy:n lähettämien toimituksien vastaanotto-ohje.

Kun kuljettaja tuo sinulle lähetyksen, tee vastaanottotarkastus, ennenkuin kuittaat lähetyksen vastaanotetuksi.
1. Tarkista osoite. Onko lähetys tullut oikeaan osoitteeseen ja oikealle henkilölle?
2. Tarkista kolliluku. Onko lähetyksen kolliluku sama kuin rahtikirjassa tai pakettikortissa?
3. Tarkista lähetyksen kunto. Onko lähetys ulkoisesti ehjä?

Ohje tilanteeseen kun ongelma havaitaan vastaanoton yhteydessä:
Jos lähetyksestä väärä osoite/väärä henkilö/puuttuu kolleja/vaurioita ennen pakkauksien purkua, kirjoita ongelmista rahtikirjaan tai pakettikorttiin selkeästi. Pyydä sitten kuljettajaa allekirjoittamaan nämä poikkeamat ja ota rahtikirjasta tai pakettikortista valokuva, sillä tarvitset valokuvan liitteksi kun reklamoit lähetyksestä LP Lakkapää Oy:lle. Huom! Jos lähetyksestä ei ole paperista dokumenttia, sinun pitää pyytää tekemään poikkeamamerkinnät sähköisesti ja lähettämään niistä sinulle kopiot sähköpostitse. Kun nämä ylläolevat asiat on hoidettu ja merkitty ylös, voit kuitata lähetyksen vastaanotetuksi.

Ohje, jos vaurioita ei näy päällisin puolin vaan vasta lähetyksen avattua:
Niiden vaurioiden varalta, joita ei voi pakkausta purkamatta havaita, sinulla on 7 vuorokautta aikaa tehdä kirjallinen reklamaatio. Voit tehdä vapaamuotoisen reklamaation, joka pitää lähettää kuljettajalle ja LP Lakkapää Oy.lle. Reklaamaatiossa pitää kuitenkin olla ehdottomasti seuraavat asiat:
1. Kopio rahtikirjasta (valokuva)
2. Milloin lähetys oli perillä toimitusosoitteessa. Millä ja kuka kuljetti lähetyksen perille.
3. Valokuvat ja sanallinen kertomus havaitusta vahingosta, sekä kuka vahingon havaitsi ja miten.
4. Omat yhteystietosi.

Vauriotuneen tuotteen käsittely ja säilytys:
Varaa rahdinkuljettajalle ja LP Lakkapää Oy:lle mahdollisuus tarkastaa reklamoidut tuotteet, kunnes asia on loppuun käsitelty. Näin saamme reklamaation käsittelyn tehtyä mahdollisimman sujuvaksi.
1. Säiliytä vaurioitunut tuote erillään ehjistä tuotteista.
2. Säilytä pakkausmateriaali.
3. Älä kuljeta tavaraa eteenpäin lisävaurioiden ehkäisemiseksi.

HUOM! LP Lakkapää Oy ei vastaa reklaamaatioista, jollei toimituksen vastaanottoa ja reklamaatiota ole tehty annettujen ohjeiden mukaisesti.